۱۳۹۰ مرداد ۲۸, جمعه

خارج کردن مجاهدینی که روزی علیه ملت خویش جنگید و با دشمنش متحد شد از لیست تروریست ها, خیانت به مردم آزادیخواه ایران است

گروهگ تروریستی مجاهدین که از اول پیدایش جز بدبختی و ننگ برای این مرز و بوم نداشته است اکنون سعی در نفوذ در جامعه مجازی ایرانیان و دزدیدن جنبش آزادیخواهانه این جامعه را دارند.
با توجه به سابقه این گروه تروریستی که حتی از کشتن هم وطن و هم فرقه خود هم بیمی ندارند بر ماست که به مبارزه با این فرقه به پا خیزیم و با نقد و تحلیل افکار و عقاید این گروه, هموطنان خود را آگاه سازیم.
بهانه این گروه برای چنین نقد هایی اتحاد است و با این توجیه کودکانه سعی در همسو نشان دادن خواسته های خود با خواسته های مردم را دارند. اتحاد با چه کسی باید شکل گیرد؟ مگر اینان متحد قبلی شان صدام حسین دیکتاتور خونریز عراق نبود؟
با دشمنان این آب و خاک اتحاد کنیم؟ با کسانی که روزی در آغوش صدام بودند و سرمست از اینکه می خواهند بر مردم خویش آتش ببارند؟
خانم کلینتون ، آزاد گذاشتن یک گروه تروریستی که حتی در گروه خود ، به آزادی و حقوق بشر و دمکراسی اعتقادی ندارند، هیچ کمکی به روند دمکراسی در ایران نیست، وقتی یک گروه خشن ، با اعضا خود بر اساس اصول انسانی رفتار نمی کند، چه کمکی می تواند به دمکراسی در ایران بکند؟!


رژیم ایران ، تنها از اینکه این گروه آزادی بیشتری برای فعالیت یافته است، سو استفاده خواهد کرد تا جنبش آزادی خواهی ایران را بیشتر سرکوب کند و هر کسی که کوچکترین فعالیت آزادی خواهانه ای داشته باشد را منتسب به این گروه کند.


شصت سال پیش ، دولت آمریکا با کودتا در ایران ، روند دمکراسی در ایران را مختل کرد و شصت سال است که ایرانیان ، با خون و گوشت خود ، هزینه این اشتباه را می دهند ، لطفا یک تصمیم غلط دیگر نگیرید.


خانم کلینتون، صرف اینکه کسی مخالف رژیم ایران باشد، او را طرفدار دمکراسی و آزادی خواه نمی کند، شما اعمال تروریستی و نقض حقوق بشر توسط رهبران مجاهدین (درباره اعضا سازمان) را در نظر بگیرید و مطمین باشید این گروه هیچ کمکی برای دمکراسی در ایران نخواهند بود.


اگر قرار باشد مجاهدین صرفا به دلیل مخالفت با رژیم ایران از لیست خارج شوند، یادتان باشد که القاعده هم مخالف و دشمن رژیم ایران است.


Dear Madam Secretary, letting a terrorist group free, who do not appreciate the true concept of freedom, human rights including democracy will never be in favour of achieving democracy in Iran.

The Mujahidin Khlagh (“MEK”) is a violent and ruthless group that has savagely killed innocent Iranians in their war against the regime. We question the validity of this group as an effective tool to bring democracy to Iran.

The Iranian regime will most definitely take advantage of the MEK being free from the terrorist list and utilize it against the Green Peace Movement. The Iranian regime will associate freedom fighters with the MEK group to justify the mass executions of innocent civilians that has been ongoing since the Green Peace Movement started two years ago.

Sixty years ago the US interrupted the democracy in Iran by staging a coup against Prime Minister Mosadegh, who was leading Iranians to a democratic regime. It has been sixty years that Iran and the Iranian public have had to compensate for this intrusion through sacrificing their blood and soul.

We are pleading that the United States would not make the same mistake again! Madam Secretary, just being a force against the Islamic regime in Iran, does not make a group democratic or puts them in the category of freedom fighters. If you consider the activities of the MEK leaders in detail, you will realize that they are incapable of helping to bring democracy or freedom to Iran in any shape or form! If the United States believes that the MEK should be eliminated from the terrorist list for opposing the Iranian regime, we remind you of the Al-Qaida and its atrocities against humanity which is still ongoing.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر