۱۳۸۹ مهر ۸, پنجشنبه

انسان دیوانه است

انسان، دیوانه است! او نمیتواند یک کرم خلق کند، اما چندین خدا خلق کرده است

میشل دومونتنیه

۱ نظر: